To rehabilitacja mająca na celu maksymalne skrócenie czasu przerwy w uprawianiu sportu oraz ponowne przygotowanie narządu ruchu sportowca do podjęcia wysiłku fizycznego z maksymalnym minimalizowaniem ryzyka nawrotu kontuzji czy dolegliwości. W pracy tej wykorzystuje się wiele technik rehabilitacyjnych takich jak: terapia manualna, masaż, taping sportowy i rehabilitacyjny / plastrowanie, fizykoterapia, drenaż limfatyczny, trening motoryczny, trening propriceptywny, inne.

Najczęściej rehabilitacja sportowa obejmuje:

  • rehabilitacja skręceń stawów: skokowych, kolanowych, stawów palców, dłoni i nadgarstka
  • rehabilitacja stanów przeciążeniowych stawów oraz mięśni kończyn
  • rehabilitacja przeciążeń w obrębie stawu biodrowego
  • rehabilitacja po zabiegach rekonstrukcji więzadeł (więzadła kolana, stawów skokowych)
  • rehabilitacja / trening funkcji motorycznych po kontuzjach i zabiegach ortopedycznych
  • wczesna rehabilitacja po kontuzji (krwiaki, obrzęki po urazowe)
  • rehabilitacja po innych kontuzjach doznanych w wyniku uprawiania sportu
  • mezoterapia kolagenem w stanach przeciążeniowych oraz urazach mięśni, ścięgien, więzadeł
  • terapia osoczem bogatopłytkowym PRP w stanach przeciążeniowych oraz urazach mięśni, ścięgien, więzadeł