Celem przeprowadzenia konsultacji jest określenie realnych, spodziewanych rezultatów, które mogą być osiągnięte poprzez właściwe postępowanie rehabilitacyjne. Podczas konsultacji określany jest cel rehabilitacji oraz prognozowany czas jej trwania. Na podstawie wcześniej postawionych rozpoznań oraz badania fizjoterapeutycznego (przeprowadzonego podczas konsultacji) dobierane są specjalistyczne metody, którymi prowadzona będzie rehabilitacja.


Konsultacja fizjoterapeutyczna pozwala pacjentom lepiej zrozumieć istotę schorzenia, dolegliwości czy urazu tak by ich zwiększona świadomość umożliwiła sprawniejszy powrót do zdrowia. Szczególną wagę w trakcie konsultacji przykładam do wytłumaczenia istoty problemu, z którym zmaga się mój pacjent.